Nettsupport

Vi har kontor på Lund i Kristiansand og betjener i tillegg Arendal, Grimstad, Lillesand og områdene rundt. Vi legger vekt på personlig oppfølging og tillit.

Bjørn Øivind Johansen

Bjørn Øivind Johansen er tekniker og daglig leder.